Kätketyt äänet 2016

Välitä! -yksikkö mukana Kätketyt äänet-kampanjapäivässä 15.6.16

 

Kansainvälinen kampanjapäivä järjestetään ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan. Kampanjan tavoite on, että tieto vanhuksiin kohdistuvista kaltoinkohtelu- ja väkivaltailmiöistä sekä iäkkäiden turvallisuutta edistävistä keinoista on kaikkien saatavilla.

 

Välitä!-yksikkö on mukana nostamalla esiin ikäihmistenkin kokemaa seksuaalista väkivaltaa, joka on vielä tabu, jopa ammattilaistenkin joukossa. Kampanja tulee näkymään Välitä!n Facebookissa ja Twitterissä 15.6.16.

Lisätietoja tietoja kampanjasta löytyy täältä: http://www.katketytaanet.fi/