Välitä! -hankkeen seminaari 27.11.2014 seksuaalisen väkivallan tekijöistä

21.11.2014

Ajankohtaista asiaa seksuaaliväkivallan tekijöistä
”Ei kokijaa ilman tekijää” 27.11. 2014 Tampereella

 

Seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä puhuttaessa huomio kohdistuu usein uhreihin ja heidän auttamiseensa. Tekijöiden kohdalla keskustellaan yleensä lähinnä rangaistuksista. Tekojen ennalta ehkäisy ja tekijöiden hoitaminen koetaan vaikeaksi. Uhrien auttaminen on välttämätöntä, mutta sillä ei poisteta ongelmaa. Jotta seksuaalista väkivaltaa voitaisiin vähentää, on huomiota kiinnitettävä myös potentiaalisiin tekijöihin. Tekijöille kohdennettuja toimia tai palveluja ei kuitenkaan ole juurikaan ollut tarjolla Suomessa.

Välitä! –hanke järjestää tästä syystä  27.11. klo 8.30-16 TAMKin juhlasalissa seminaarin, jossa teemana ovat seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön tekijät. Tavoitteena on lisätä tietoa seksuaalisen väkivallan tekijöistä, heidän kohtaamisestaan sekä tekijätyöhön kehitetyistä menetelmistä. Samalla nostetaan esiin tämän kohderyhmän tarvetta erityispalveluille.

Pääpuhujana on  Stop It Now! -toiminnasta vastaava Tom Squire The Lucy Faithfull -säätiöstä Englannista. Järjestö tarjoaa apua henkilöille, jotka ovat huolissaan omasta tai läheisensä seksuaalisista ajatuksista tai toiminnasta suhteessa lapsiin. Järjestön kokemusten mukaan hyväksikäyttöä voidaan ehkäistä ennakolta, ja parhaat tulokset saadaan kun tilanteeseen puututaan ennen ensimmäistä tekoa.

Suomalaisista tekijätyön malleista kertovat perhe- ja verkostoterapeutti Jussi Nissinen sekä vankilapsykologi Heikki Takkunen Riihimäen vankilasta. Psykologi Jenni Häikiö Pelastakaa Lapset ry:stä esittelee uuden internet-pohjaisen oma-apumateriaalin pedofiileille. Seminaarissa kuullaan myös Välitä! -hankkeen asiakastyöstä sekä kehitteillä olevasta paikallisesta seksuaalirikoksen uhrin palveluketjusta.