Palvelut

Välitä! - yksikkö tarjoaa erilaisia palveluita seksuaalista väkivaltaa kokeneille, tekijöille ja näiden molempien läheisille sekä näiden asiakasryhmien kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Tarjoamamme asiakastyö on pääosin kriisiapua akuutin seksuaaliväkivaltakokemuksen jälkeen tai tilanteessa, jossa aiempi kokemus on kriisiyttänyt elämäntilanteen. Tämän lisäksi tarjoamme erilaisia ryhmiä niin kasvokkain kuin internetissä toimivassa verkkokriisikeskus Tukinetissä.

Välitä!-yksikkö järjestää keväällä ja syksyllä asiakkaille sekä heidän läheisilleen maksuttomat traumainfot, joissa annetaan tietoa trauman vaikutuksista ja harjoitellaan oireiden hallintakeinoja. Traumainfoissa ei käsitellä osallistujien kokemuksia, vaan pääpaino on psykoedukaatiossa.  Vastaavan sisältöisiä traumainfoja järjestetään tarvittaessa maksullisina ammattilaisille.

Eri alojen ammattilaisille järjestämme koulutuksia liittyen seksuaaliseen väkivaltaan ja traumoihin sekä niiden vaikutuksiin. Yksikön työntekijöitä on myös mahdollisuus konsultoida näihin aiheisiin liittyen.