Auttajille

Ammattilaiset voivat kohdata työssään seksuaaliväkivallan uhreja, tekijöitä sekä näiden läheisiä. Osa asiakkaista hakee apua akuutissa vaiheessa, mutta on tyypillistä että seksuaalisen väkivallan kokemus käy ilmi vasta myöhemmin. Esimerkiksi uhrit voivat hakea apua terveydenhuollosta aluksi erilaisiin kiputiloihin ja ahdistusoireisiin.

Asiakkaiden kertomat kokemukset voivat herättää ammattilaisissakin hämmennystä ja voimakkaita tunnetiloja. Kaikilla ammattilaisilla ei ole ollut mahdollisuutta riittävästi kouluttautua työssä kohdattavien kriisitilanteiden varalle. Jokainen ammattilainen voi kuitenkin hankkia perustiedot seksuaaliväkivaltaa kohdanneen asiakkaan auttamiseen, vaikka aihe ei olisikaan tuttu jokapäiväisestä työstä. Työntekijän kannattaa matalalla kynnyksellä konsultoida paikkoja, joissa erityisosaamista seksuaaliväkivaltaan liittyen on.

Seksuaaliväkivallan uhrin tai tekijän kynnys hakea apua on usein suuri, joten on tärkeää olla asiakkaan luottamuksen arvoinen, pysähtyä asian äärelle ja kartoittaa millaista apua asiakas tarvitsee. Asiakkaan nopea ohjaus eteenpäin ei takaa sitä, että hän oikeasti saa apua. Jos et itse koe olevasi sopiva auttaja, etsikää yhdessä tarvittava apu muualta.

Tähän auttajille suunnattuun osioon on koottu ohjeita seksuaaliväkivallan uhrin, tekijän ja heidän läheistensä kohtaamiseen ja ensivaiheen auttamiseen.  Pääpaino on toimintaohjeissa ja auttamisketjun kuvauksessa, mutta kuvaamme myös jatkoavun järjestämistä.

 

Lisätietoa:

RAP-kansio