Apua lähisuhdeväkivaltaan 24/7, myös läpi juhlapyhien, tarjoaa uusi auttavapuhelin Nollalinja.

23.12.2016

19.12.2016 avattiin uusi lähisuhdeväkivaltakysymyksissä auttavapuhelin Nollalinja.

Nollalinja-puhelinpalvelu 080 005 005 tarjoaa tukea lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohdanneille. Nollalinja on matalan kynnyksen palvelu, jossa kuunnellaan sekä ohjataan eteenpäin avun ja palveluiden pariin. 

Puhelin palvelee
– lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokevia naisia ja miehiä
– väkivaltaa tai sen uhkaa kokevia naisia
– lähisuhdeväkivaltaa tai väkivaltaa kokevien omaisia ja läheisiä
– ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhön.