Välitä!n lausunto mukana oikeusministeriön arviotyössä rikoslain muuttamiseksi

8.5.2018

Oikeusministeriöllä on käynnissä arvion tekeminen rikoslain mahdollisesta muutoksesta. Arvioon liittyen on julkaistu "Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista". Arviotyöhön liittyen myös Välitä!lle tuli  lausuntopyyntö rangaistusten oikeasuhtaisuutta käsittelevästä arviomuistiosta. Muistio on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa Mietintöjä ja lausuntoja 7/2018 ja se on saatavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-681-9. Muistion liitteenä on luettavissa myös siitä annetut lausunnot.