Projektityöntekijä saa paikan!

12.6.2020

Tule kehittämään Välitä! -työtä nuorille seri-tekijöille!

 

Setlementti Tampere ry hakee kokoaikaista projektityöntekijää Väkivalta- ja kriisityön yksikön Välitä! -työhön määräaikaiseen kehittämishankkeeseen (Oikeusministeriön hankerahoitus) ajalle 1.9.2020 – 30.6.2022.

Setlementti Tampere ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton hyvinvointipalvelujen tuottaja ja asiantuntija. Yhdistyksessä työskentelee noin 70 eri alojen ammattilaista ja sen toiminnoissa on mukana suuri määrä vapaaehtoisia, opiskelijoita ja harjoittelijoita.

Väkivalta- ja kriisityön yksikkö tarjoaa kriisiapua ja tukiryhmiä perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan sekä kunniaan liittyvän väkivallan kokijoille, tekijöille ja heidän läheisilleen. Työtä tehdään puhelimessa, kasvokkain ja netissä. Lisäksi yksikkö konsultoi ja kouluttaa ammattilaisia ja tekee väkivaltaan liittyvää verkosto- ja vaikuttamistyötä. Yksikön Välitä! -seksuaaliväkivaltatyöryhmä keskittyy seksuaalisen väkivallan ehkäisytyöhön ja tarjoaa kohderyhmälleen kriisiapua sekä tukiryhmiä: www.seksuaalivakivalta.fi

Haettavana oleva työpaikka: projektityöntekijä Välitä! -seksuaaliväkivaltatyöhön

Tehtävät:

 • asiakastyö nuorten (15–29 -vuotiaat) seksuaaliväkivallan tekijöiden ja heidän perheidensä kanssa

 • kehittämistyö ja mallintaminen

 • kouluttaminen

 • verkostotyö ammattilaisverkostoissa

Kaikki työntekijät vastaavat osaltaan myös viestinnästä sekä tilaisuuksien järjestämisestä ja osallistuvat yksikön kehittämistyöhön sekä seurantaan ja arviointiin.

Väkivalta- ja kriisityön yksikössä työskentelee tällä hetkellä yksikönjohtaja, 8 kriisityöntekijää ja 1 toiminnanohjaaja. Nyt alkava hanke ja sen työntekijät sijoittuvat Välitä! -työryhmään. Hankeryhmässä tulee työskentelemään nyt haettavan kriisityöntekijän lisäksi Välitä!- työryhmän kriisityöntekijä 50 % työpanoksella ja hanketta johtaa väkivalta- ja kriisityön yksikönjohtaja.

Työ alkaa aikaisintaan 1.9.2020. Noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja tehtävässä on 6 kk:n koeaika. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Edellytämme

 • sosiaali- tai terveysalan vähintään amk-tason tai vastaavaa koulutusta

 • trauma- ja kriisityön koulutusta ja osaamista

 • työkokemusta väkivaltatyöstä, erityisesti seksuaaliväkivallan tekijöiden kanssa

 • väkivaltatyön menetelmäosaamista, esimerkiksi Uusi Suunta- yksilökuntoutusohjelma

 • aiempaa kokemusta nuorten kanssa työskentelystä tai halukkuutta siihen

 • palvelujärjestelmän tuntemusta sekä kykyä verkostoitua

 • kokemusta hanke- ja/tai kehittämistyöstä ja mallintamisesta

 • sujuvaa kirjallista ilmaisua ja kykyä laatia raportteja ja oppaita

 • setlementtiarvoihin sitoutumista

Arvostamme joustavuutta, hyviä tiimityön taitoja sekä kykyä toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Myös tutkimustyön tuntemus ja esim. ylempi AMK- tai yliopistotasoinen tutkinto katsotaan eduksi.

Tarjoamme haastavat tehtävät ammattilaisten työyhteisössä sekä työnohjauksen, kattavan työterveyshuollon ja mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen.

Hakemus ja ansioluettelo viimeistään 22.7.2020 sähköpostitse: tyohakemus@setlementtitampere.fi. Haastattelemme osan hakijoista 29.7. ja 30.7.2020.

Lisätiedot: 

yksikönjohtaja Satu Hintikka p. 050 523 7313
a 15.6. klo 14-15 ja 20.7. klo 14-15 

toimialajohtaja Jutta Väänänen p. 050 4726336
ti 7.7. klo 14-15 ja ti 14.7. klo 14-15