Apua saatavilla nyt paremmin nuorille, joilla on haitallista seksuaalikäyttäytymistä

24.9.2020

Tiedote 24.9.2020

Pirkanmaalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten on mahdollista saada aiempaa helpommin apua haitalliseen seksuaaliseen toimintaansa tai tilanteisiin, joissa he ovat huolissaan omista seksuaalisista ajatuksistaan tai kiinnostuksen kohteista. Setlementti Tampere ry:n Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö on tähän asti pystynyt tarjoamaan jonkin verran matalan kynnyksen apua aikuisille seksuaaliväkivallan tekijöille, mutta nyt työtä pystytään laajentamaan myös teini-ikäisille ja ennaltaehkäisevään työhön. Tavoitteena on, että nuoret saavat tarpeitaan vastaavaa apua nopeasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin heidän riskinsä syyllistyä seksuaalirikoksiin pienenee.

Uuden hankkeen ansiosta nuorille voidaan tarjota mahdollisuus keskustella anonyymisti työntekijän kanssa ja motivoida heitä sitoutumaan myös pitempiaikaiseen työskentelyyn, jossa voi käydä läpi seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn tarkoitettu, nuorille räätälöity Uusi Suunta -yksilökuntoutusohjelma. Asiakastyöstä saatujen kokemusten kautta työmenetelmiä kehitetään paremmin nuorten tarpeisiin sopiviksi. Hanke tarjoaa tukea tarvittaessa myös nuorten läheisille.

Koulutuksilla lisätään Pirkanmaan alueella työskentelevien ammattilaisten valmiuksia kohdata seksuaaliväkivaltaa tehneitä tai sen riskissä olevia nuoria. Pirkanmaalle kootaan myös oma paikallinen verkosto seksuaalirikosten tekijöiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Valtaosa seksuaalirikoksista jää tulematta viranomaisten tietoon, sillä vain murto-osasta tehdään ilmoitus poliisille. Apua vaille jäävät helposti myös henkilöt, joilla on esimerkiksi lapsikohteisia seksuaalisia ajatuksia, mutta jotka eivät ole vielä syyllistyneet laittomiin tekoihin. Järjestössä tehtävällä matalan kynnyksen työllä on mahdollista tavoittaa muitakin potentiaalisia henkilöitä kuin teoistaan kiinni jääneitä tai tuomion saaneita, koska apua on mahdollista hakea vapaaehtoisesti, luottamuksellisesti, nimettömänä ja ilman viranomaiskontakteja. Kriisityöntekijä Jukka Aho rohkaiseekin nuoria ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä: ”Voit tulla juttelemaan täysin omana itsenäsi. Niin vaikeita asioita ei olekaan, etteikö niihin löydettäisi yhdessä keskustellen apua”.

Oikeusministeriö on myöntänyt avustuksen Välitä!:n seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisevän tekijätyön kehittämiseen 1.9.2020 –30.6.2022. Rahoitus mahdollistaa 1,5 työntekijän lisäyksen Välitä! -työryhmään kahdeksi vuodeksi.

 

Lisätietoja:

Anne Saarinen, projektikoordinaattori, Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö, p. 050 344 9749,

anne.saarinen@setlementtitampere.fi

Jukka Aho, kriisityöntekijä, Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö, p. 050 448 1792

jukka.aho@setlementtitampere.fi