Haemme kriisityöntekijää seksuaaliväkivaltatyöhömme!

25.11.2021

Setlementti Tampere ry hakee kokoaikaista määräaikaista työntekijää Väkivalta- ja kriisityön yksikön Välitä! -seksuaaliväkivaltatyöhömme. Työntekijä toimii 50 % työajastaan kriisityöntekijänä Välitä! -seksuaaliväkivaltatyössä ja 50 % Välitä! Nuorten hankkeen projektityöntekijänä. Työsuhde alkaa 10.1.2022 ja sen kesto vahvistetaan rahoituksen varmistuttua (vähintään 30.6.2022 asti, mutta todennäköisesti 30.10.2022 asti).

Setlementti Tampere ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton hyvinvointipalvelujen tuottaja ja asiantuntija. Yhdistyksessä työskentelee noin 70 eri alojen ammattilaista ja sen toiminnoissa on mukana suuri määrä vapaaehtoisia, opiskelijoita ja harjoittelijoita.

Väkivalta- ja kriisityön yksikkö tarjoaa kriisiapua ja tukiryhmiä perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan sekä kunniaan liittyvän väkivallan kokijoille, tekijöille ja heidän läheisilleen. Työtä tehdään puhelimessa, kasvokkain ja netissä. Lisäksi yksikkö konsultoi ja kouluttaa ammattilaisia ja tekee väkivaltaan liittyvää verkosto- ja vaikuttamistyötä. Yksikön Välitä! -seksuaaliväkivaltatyöryhmä keskittyy seksuaalisen väkivallan ehkäisytyöhön ja tarjoaa kohderyhmälleen kriisiapua sekä tukiryhmiä. Oikeusministeriön rahoittama Välitä! Nuorten hanke (2020–2022) kehittää työmenetelmiä ja ammattilaisten osaamista seksuaaliväkivaltarikos-riskissä olevien nuorten auttamiseen osana Välitä! -työryhmää. Katso tarkemmin: www.seksuaalivakivalta.fi

Haettavana oleva työpaikka

Kriisityöntekijä Välitä! -seksuaaliväkivaltatyöhön ja Välitä! Nuorten hankkeeseen

Tehtävät:

· asiakastyö aikuisten seksuaaliväkivallan kokijoiden, tekijöiden ja läheisten kanssa

· asiakastyö nuorten (15–29 v.) seksuaaliväkivallan tekijöiden ja heidän perheidensä kanssa

· kehittämistyö ja mallintaminen (mm. ammattilaisoppaan kokoaminen)

· kouluttaminen

· verkostotyö ammattilaisverkostoissa

 

Kaikki työntekijät vastaavat osaltaan myös viestinnästä sekä tilaisuuksien järjestämisestä ja osallistuvat yksikön kehittämistyöhön sekä seurantaan ja arviointiin.

 

Väkivalta- ja kriisityön yksikössä työskentelee tällä hetkellä yksikönjohtaja, 8 kriisityöntekijää ja 1 toiminnanohjaaja. Välitä! -työssä työskentelee nyt haettavan työntekijän lisäksi 2 muuta kokoaikaista kriisityöntekijää ja Nuorten hankkeessa  100 % projektityöntekijä. Kriisityöntekjä ja Nuorten hanke sijoittuvat tiiviisti osaksi Välitä! - työryhmää sekä Väkivalta- ja kriisityön yksikköä.

Työ alkaa aikaisintaan 10.1.2022. Noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja tehtävässä on lain mukainen koeaika. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

 

Edellytämme

- sosiaali- tai terveysalan vähintään amk-tason tai vastaavaa koulutusta

- trauma- ja kriisityön osaamista

- työkokemusta väkivaltatyöstä, erityisesti seksuaaliväkivaltatyöstä

- palvelujärjestelmän tuntemusta sekä kykyä verkostoitua

- kokemusta hanke- ja/tai kehittämistyöstä

- sujuvaa kirjallista ilmaisua ja kykyä laatia raportteja ja oppaita

- setlementtiarvoihin sitoutumista

 

Arvostamme väkivaltatyön menetelmäosaamista, joustavuutta, hyviä tiimityön taitoja ja kykyä toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Myös tutkimustyön tuntemus ja esim. ylempi AMK- tai yliopistotasoinen tutkinto katsotaan eduksi.

Tarjoamme haastavat tehtävät ammattilaisten työyhteisössä sekä työnohjauksen, kattavan työterveyshuollon ja mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Hakemus ja ansioluettelo viimeistään 8.12.2021 sähköpostitse: tyohakemus@setlementtitampere.

Lisätiedot yksikönjohtaja Satu Hintikka p. 050 523 7313 ma 2.12.2021 klo 14–15. Haastattelemme osan hakijoista 13.12.21, varaathan tämän ajankohdan jo kalenteriisi.