Kriisityöntekijän rekry sulkeutuu!

7.1.2022

Alla olevaan tehtävään hakeneista on kutsuttu haastatteluun sopivat henkilöt 20.1.22, tehtävään ei kannata enää lähettää hakemusta!

 

TYÖPAIKKAILMOITUS

Setlementti Tampere ry hakee kokoaikaista määräaikaista työntekijää Väkivalta- ja kriisityön yksikön seksuaaliväkivaltatyöhön ajalle 1.2.-31.10.22.

Setlementti Tampere ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton hyvinvointipalvelujen tuottaja ja asiantuntija. Yhdistyksessä työskentelee noin 80 eri alojen ammattilaista ja sen toiminnoissa on mukana suuri määrä vapaaehtoisia, opiskelijoita ja harjoittelijoita.

Väkivalta- ja kriisityön yksikkö tarjoaa kriisiapua ja tukiryhmiä perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan sekä kunniaan liittyvän väkivallan kokijoille, tekijöille ja heidän läheisilleen. Työtä tehdään puhelimessa, kasvokkain ja netissä. Lisäksi yksikkö konsultoi ja kouluttaa ammattilaisia ja tekee väkivaltaan liittyvää verkosto- ja vaikuttamistyötä. Yksikön Välitä! -tiimi keskittyy seksuaalisen väkivallan ehkäisytyöhön ja tarjoaa kohderyhmälleen kriisiapua sekä tukiryhmiä. Katso tarkemmin: www.seksuaalivakivalta.fi

Haettavana oleva työpaikka

Kriisityöntekijä

Tehtävät:

 • kriisityö seksuaaliväkivallan kokijoiden, tekijöiden ja läheisten kanssa
 • ryhmien ohjaaminen kasvokkain ja netissä
 • vapaaehtoistyön koordinointi
 • kouluttaminen
 • verkostotyö

Kaikki työntekijät vastaavat osaltaan myös viestinnästä sekä tilaisuuksien järjestämisestä ja osallistuvat yksikön kehittämistyöhön sekä seurantaan ja arviointiin. Väkivalta- ja kriisityön yksikössä työskentelee tällä hetkellä yksikönjohtaja, 7 kriisityöntekijää ja 1 toiminnanohjaaja.

Työ alkaa mahdollisimman pian. Noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja tehtävässä on lain mukainen koeaika. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Edellytämme

 • sosiaali- tai terveysalan vähintään amk-tason tai vastaavaa koulutusta
 • trauma- ja kriisityön osaamista
 • työkokemusta väkivaltatyöstä, erityisesti seksuaaliväkivaltatyöstä
 • palvelujärjestelmän tuntemusta sekä kykyä verkostoitua
 • ryhmien ohjaamisen taitoja
 • setlementtiarvoihin sitoutumista

Arvostamme lisäksi seksuaalineuvojan tai -terapeutin koulutusta, väkivaltatyön menetelmäosaamista (mm. keholliset menetelmät), nettityön osaamista sekä kokemusta vapaaehtoisten koordinoinnista.

Odotamme työntekijältä myös joustavuutta, hyviä tiimityön taitoja sekä kykyä toimia erilaisissa verkostoissa. Tarjoamme haastavat tehtävät ammattilaisten työyhteisössä sekä työnohjauksen, kattavan työterveyshuollon ja mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen.

Hakemus ja cv sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@setlementtitampere.fi. Laitahan hakemuksesi viipymättä, sillä täytämme tehtävän heti, kun sopiva henkilö on löytynyt.

Viimeistään hakemus tulee olla perillä 19.1.22 klo 15.

Lisätiedot yksikönjohtaja Satu Hintikka p. 050 523 7313.