Hankkeen kanssa yhteistyössä tehdyt opinnäytetyöt

Vuonna 2015

Hyria Koulutuskeskukseen valmistunut opinnäytetyö

Maire Toijanen: Säröjä seksuaalisuudessa - Lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset aikuisen naisen seksuaalisuuteen.

 

Satakunnan ammattikorkeakouluun valmistunut opinnäytetyö

Mervi Talvitie: Kuvasta voimaa : Seksuaalisen väkivallan vaikutusten ja merkitysten käsitteleminen kuvataideterapeuttisin menetelmin vertaisryhmässä

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015052911294

 

Tampereen ammattikorkeakouluun valmistunut opinnäytetyö

Sini-Orvokki Korhonen ja Sini Kurko-Tirri: Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden hoitoketjut

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505066266

 

Vuonna 2014

Tampereen ammattikorkeakouluun valmistunut opinnäytetyö

Natasa Mojskerc: Selviytyjät - ryhmän vaikutus seksuaalista hyväksikäyttöä ja/tai väkivaltaa kokeneiden naisten toipumiseen

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/70664/Mojskerc_Natasa.pdf?sequence=2

 

Vuonna 2013

Tampereen ammattikorkeakouluun valmistuneet opinnäytetyöt

Laura Kailio & Heli Niemi: Mies seksuaalisen väkivallan uhrina

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112117682

 

Venla Salmela & Tia-Maria Sokka:  Aikuisiällä raiskattujen naisten palvelukokemuksia raiskauksen jälkeen.  Näkökulmia palveluiden toimivuudesta

http://theseus.fi/handle/10024/65030