Dari

Välitä! مداخله بحران و حمایت از گروه ها برای قربانیان و عاملان خشونت جنسی و همچنین دوستان و خانواده آنها را فراهم می کند خدمات محرمانه هستند، رایگان و برای همه باز است.

 

درباره !Välitä خدمات خشونت جنسی

Välitää! مداخله بحران و حمایت از گروه ها برای قربانیان و عاملان خشونت جنسی و همچنین دوستان و خانواده آنها راخدمات فراهم می کند.

خدمات محرمانه هستند، رایگان و برای همه باز است. ما با هیچ گروه مذهبی یا سیاسی همسو نیستیم.
 ما بخشی از واحد مداخله خشونت و بحران بنام Setlementti Tampere ry داریم  عملیات ما توسط وزارت امور اجتماعی و صحت و با درآمد حاصله ما ازVeikkausتامین می شود.

 

ما چی میکنیم

ما برای قربانیان، عاملان، دوستان و خانواده در شرایط بحرانی ناشی از خشونت جنسی، بحث و راهنمایی می کنیم. ما همچنین گروه های پشتیبانی می کنیم که به شما کمک می کند تا از تجارب خشونت آمیز برآیید

موارد زیر موارد خشونت جنسی هستند:

  • شما زیر سن 16 هستید و مجبورساخته میشوید تا با یک بزرگسال رابطه جنسی داشته باشید.
  •  شما مجبور ساخته میشوید که هر بار به رابطه جنسی موافقت کنید که همسر شما می خواهد.
  • بالای شما جهت انجام اقدامات جنسی فشار آورده میشود چیزی که شما نمیخواهیدانجام دهید.
  • کسی به شما به شیوه دست میزند کی شما خوش ندارید
  • کسی پیشنهادات ناخوشایند و ناراحت کننده به شما رو در رو و یا بشکل آنلاین می کند.
  • کسی به شما با کلمات جنسی، حرکات یا تصاویر صدمه می زند.
  • به شما تجاوز جنسی میشود.

 

ما از طریق تلفن، آنلاین و در جلسات شخصی کمک می کنیم شما می توانید بلافاصله بعد از یک حادثه یا بعد از آن، حتی اگر حادثه ای در گذشته ها اتفاق افتاده بود، با ما تماس بگیرید.

شما می توانید به جلسات به تنهایی یا همراه با یک دوست، اعضای خانواده یا متخصص که می دانید، می روید. ما وضعیت خود را با شما در میان خواهیم گذاشت و به دنبال روش هایی برای کمک به شما احساس می کنیم. ما به شما کمک می کنیم تا اثرات اتفاقات را درک کنید، به شما اطلاعاتی در مورد حقوق شما داده و در صورت لزوم به شما کمک می کند تا از حمایت های بیشتری برخوردار شوید.

 

برای کی ها خدمات  در نظر گرفته شده است؟

خدمات ما برای قربانیان و عاملان خشونت جنسی و همچنین دوستان و خانواده آنها در نظر گرفته شده است.

شما همچنین می توانید با ما تماس بگیرید اگر شما مشکوک به انجام چنین کاری هستید یا اگر نگران اقدامات خود باشید.

کارکمندان ما فنلندی و انگلیسی صحبت می کنند؛ ما در هر صورت که ضرورت باشد از ترجمان استفاده می کنیم. دفتر ما در تامپیر واقع شده است، اما شما می توانید با ما از هر نقطه در فنلند تماس بگیرید.

 

اطلاعات تماس