Turvallisemman tilan periaatteet

Jotta kaikilla on turvallinen ja hyvä olla noudatamme seuraavia turvallisen tilan periaatteita.

 

Setlementti Tampere ry

Turvallisemman tilan periaatteet

 

1. Olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus.

2. Turvallinen tila luodaan yhdessä.

Jotta jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi, noudatamme seuraavia periaatteita:

  • Kaikki ovat tervetulleita sellaisena kuin ovat. Jokainen saa määrittää itsensä ja identiteettinsä juuri niin kuin haluaa. Vältämme oletuksia ja yleistyksiä.
  • Kunnioitamme toisen fyysistä koskemattomuutta ja henkilökohtaista tilaa.
  • Kaikilla on oikeus osallistua toimintaan yhdenvertaisesti. Emme kiusaa tai syrji ketään. Puhumme toisistamme positiivisesti ja toistemme rajoja kunnioittaen. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta.
  • Huolehdimme siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun omalla tavallaan. Kunnioitamme toisten mielipiteitä ja annamme puheenvuoron.
  • Ei haittaa, jos teemme joskus virheitä. Kuuntelemme, opimme, kysymme ja vastaamme rakentavasti sekä reilusti, jotta avoin ilmapiiri säilyy.
  • Pyydämme anteeksi, jos olemme loukanneet tahallisesti tai tahattomasti muita.

3. Jos koet tai näet häirintää, epäasiallista kohtelua tai kiusaamista, kerrothan asiasta aina työntekijälle. Puutumme aina tietoomme tulevaan epäasialliseen kohteluun ja syrjintään.