Välitä! -hanke

Välitä!-yksikön toiminta on alkanut VÄLITÄ! -hankeeena, joka toimi vuosina 2012-2015. Hanke oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Setlementtiyhdistys Naapurin koordinoima kehittämisprojekti, joka tähtäsi paikallisen palveluketjun toiminnan tehostamiseen seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön kysymyksissä.

Hankkeessa kehitettiin palveluja ja toimintamalleja, joilla voidaan paremmin auttaa seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokeneita henkilöitä, näiden läheisiä sekä näitä tekoja tehneitä henkilöitä. Hankkeen palveltiin myös seksuaalisen väkivallan parissa työskenteleviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

Hankkeen aikana
 - kehitettiin toimintamalli, jossa seksuaalisen väkivallan uhrit saavat konkreettista ja kokonaisvaltaista apua mahdollisimman pienellä viiveellä
- kehitettiin etsivän työn menetelmiä uhrin tavoittamiseksi ja avun tarjoamiseksi
- kehitettiin sosiaalisen median avulla menetelmiä, joilla voidaan tavoittaa seksuaalirikosten tekijöitä, vaikuttaa heihin ja tarjota apua myös heille
-  kehitettiin vapaaehtoistyön ja vertaistuen käyttömahdollisuuksia uhrin toipumisprosessin tukena
- tehtiin vaikuttamistyötä seksuaalista väkivaltaa koskeviin yleisiin asenteisiin ja työkäytäntöihin

Asiakastyön muotoina olivat yksilötyö, erilaiset ryhmät sekä etsivä työ sosiaalisessa mediassa. Pääpaino oli aktiivisessa verkostotyössä ja eri asiakasryhmille tarkoituksenmukaisten hoitopolkujen rakentamisessa.  Toiminta keskittyi Tampereelle ja sen lähialueille, mutta osa toiminnoista oli sosiaalisen median ja netin kautta valtakunnallisia.

Tarkempaa tietoa hankkeesta ja sen tuloksista löytyy hankkeen loppujulkaisusta, joka löytyy täältä.

Vuoden 2016 alusta Raha-automaattiyhdistys myönsi VÄLITÄ!-hankkeelle pysyvämmän toiminta-avustuksen, jonka myötä hanke muuttui Välitä!-yksiköksi ja toiminta vakiintui osaksi Tampereen seudun palveluja.