Seksuaalisen väkivallan muotoja

 

Alla on esitelty seksuaalisen väkivallan tavallisimpia muotoja. Kaikissa tapauksissa rikoksen kriteerit eivät täyty, vaikka teko olisikin vahingollinen. Rikoksiksi on määritelty tietyt teot, mutta ilmiönä seksuaalinen väkivalta on vielä monimuotoisempi. Alla olevista teoista voidaan tuomita, jos rikoksen tunnusmerkistö täyttyy.

 

Seksuaalinen häirintä

 • Voi ilmetä vihjailevina eleinä, ilmeinä, seksuaalisina ehdotuksina tai kosketteluna siitä huolimatta, että uhri on ilmoittanut pitävänsä tekijän käytöstä epäsopivana.
 • Pitää sisällään esimerkiksi seksuaalisesti värittyneiden viestien tai kuvien lähettelyn, tirkistelyn ja itsensä paljastelun.
 • Voi tapahtua esimerkiksi työpaikalla, koulussa tai sosiaalisessa mediassa.
 • Seksuaalinen ahdistelu rikosnimikkeenä edellyttää sitä, että tekijä tekee koskettelemalla toiselle seksuaalisen teon, joka loukkaa tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Seksuaalinen hyväksikäyttö

 • On 16-18 -vuotiaan tai alemmalla kehitystasolla olevan taivuttelua sukupuoliyhteyteen tai muuhun tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon.
 • On myös laitoksessa olevan henkilön taivuttelua seksuaaliseen tekoon, kun tämä ei pysty puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi.
 • Kyseessä voi olla hyväksikäyttö, vaikka uhri haluaisi suhdetta ja ajattelisi seurustelevansa tekijän kanssa. Tällöin tekijä käyttää väärin sitä, että uhri on hänestä riippuvainen esimerkiksi oppilas- tai hoitosuhteessa.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

 • On kyseessä silloin, kun kuka tahansa iästä tai asemasta riippumatta tekee seksuaalisia tekoja alle 16-vuotiaalle. Seksuaalisia tekoja ovat esimerkiksi koskettelu tai lapsen houkuttelu katsomaan seksivideoita.
 • Kyseessä on hyväksikäyttö, vaikka lapsi tai nuori olisikin ilmaissut halukkuutensa seksuaaliseen kanssakäymiseen. Hyväksikäyttöä ei kuitenkaan ole samanikäisten nuorten seurustelu, vaikka toinen olisi alle 16-vuotias.
 • Jos tekijä on auktoriteettiasemassa uhriin nähden (esimerkiksi vanhempi, opettaja, valmentaja tai samassa taloudessa asuva muu aikuinen), niin myös 16-18 -vuotiaaseen kohdistuvat seksuaaliset teot ovat hyväksikäyttöä.
 • Jos aikuinen on yhdynnässä alle 16-vuotiaan kanssa, niin kyseessä on törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Pakottaminen muuhun seksuaaliseen tekoon

 • On pakottamista tai suostuttelua seksuaalisiin tekoihin, jotka loukkaavat toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.
 • Voi olla esimerkiksi uhrin vastentahtoista seksuaalista koskettelua tai uhrin suostuttelua koskettelemaan itseään tai tekijää.
 • Voi sisältää esimerkiksi painostamista aikuisviihteen katseluun

Raiskaus

 • On toisen painostamista tai uhkaamista väkivallalla sukupuoliyhteyteen, tai yhtymistä toiseen silloin kun tämä on tiedottomassa tilassa.
 • Sukupuoliyhteys pitää sisällään tunkeutumisen sukupuolielimellä tai muulla tavoin toisen sukupuolielimeen tai peräaukkoon.

 

Seksuaalirikosten tunnusmerkistöt rikoslaissa www.finlex.fi:  Rikoslaki 20.luku