Seksuaalinen väkivalta ja Internet

 

Seksuaalirikoksia ja seksuaalista häirintää tapahtuu yhä enemmän myös Internetin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Esimerkkeinä näistä ovat ahdistelevat ehdotukset ja paljastavien kuvien levittäminen toisesta ilman lupaa.

Tekijät saattavat myös etsiä uhreja netissä, ja houkutella heitä hyväksikäyttäviin tekoihin. Keskusteluiden perusteella jo tutulta tuntuva tekijä voi lopulta ehdottaa tapaamista myös muualla, kuin netissä. Varsinkin lapset ja nuoret ovat alttiita houkuttelulle, koska he viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, mutta eivät osaa suojautua riskeiltä. Myös kehitysvammaisilla on erityinen alttius joutua netissä seksuaalirikoksen uhreiksi.

Seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisevää työtä Internetissä tekevät esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry, Nuorten Exit ry ja Väestöliitto. Myös poliisi tekee etsivää työtä netissä tarkoituksenaan ennaltaehkäistä rikoksia. Välitä! -yksikkö seuraa keskustelupalstoja, kommentoi niissä, järjestää teemallisia liveryhmiä ja jakaa sosiaalisessa mediassa tietoa esimerkiksi seksuaaliväkivallan tunnistamisesta.

 

Miksi nettityötä?

  • Internet on tärkeä osa nykyelämää.
  • Voidaan löytää seksuaalirikosten uhreja ja ohjata heitä avun piiriin.
  • Alaikäiset uhrit voivat kertoa kokemuksistaan netissä, mutta eivät kotona. Netissäkin havaitusta rikoksesta tulee tehdä lastensuojeluilmoitus.
  • Voidaan löytää tekijöiden keskusteluja eri aihepiireistä ja tutustua niiden ideologiaan. Tietoja voidaan hyödyntää seksuaalirikosten ennaltaehkäisyssä vaikuttamalla käyttäytymismalleihin.
  • Seurataan nopeasti kehittyvää kenttää, jossa uusia ilmiöitä nousee jatkuvasti esiin.