Toipuminen

Toipuminen seksuaalisesta väkivallasta ei tarkoita kokemuksen unohtamista, eikä unohtaminen ole myöskään hoidon tavoitteena. Seksuaalisesta väkivallasta on kuitenkin mahdollista toipua niin, ettei tapahtuneen ajatteleminen aiheuta jatkuvaa ahdistusta ja pelkoa. Toipumisen vaiheet eivät aina etene selkeästi peräkkäin, vaan niissä voi olla päällekkäisyyttä ja palaamista aikaisempaan vaiheeseen. (Kuva: Välitä!-hanke, mukaillen Cullberg 1991)