Seksuaalisen väkivallan seurauksia

Seksuaalista väkivaltaa kokenut henkilö tarvitsee usein käytännön ohjausta ja kannustusta avun piiriin hakeutumisessa. Normaaleista psyyken suojamekanismeista johtuen traumaattista tapahtumaa ei välttämättä muisteta selkeästi tapahtuneen jälkeen. Myös itsesyytökset ja häpeän tunteet saattavat viivästyttää avun hakemista.

Tekotilanteessa uhri usein lamaantuu, eikä kykene enää puolustautumaan, vaikka haluaisi. Tämä luonnollinen reaktio on uhrille usein vaikeaa ymmärtää jälkeenpäin ja hän voi ihmetellä, miksi on lopulta ikään kuin suostunut tekoon. Lamaantuminen on autonomisen hermoston toiminnan seurausta ja viimeinen keino yrittää suojautua henkeä uhkaavalta tilanteelta. Myös läheltä piti –tilanteet ja raiskausyrityksen kohteeksi joutuminen ovat traumatisoivia.

Seksuaalisesta väkivallasta voi seurata:

 • Traumaperäisiä stressioireita
  • Uudelleen kokemisen oireita
  • Välttämiskäyttäytymistä
  • Vireystilan säätelyn vaikeuksia (yli- tai alivireystila)
 • Kiputiloja ja fyysisiä vammoja
 • Sukupuolitauteja
 • Raskaus
 • Unihäiriöitä
 • Syömishäiriöitä
 • Keskittymisvaikeuksia
 • Päihteiden käyttöä
 • Itsetunnon ja tunteiden säätelyn ongelmia
 • Mielialahäiriöitä, esimerkiksi masennusta
 • Itsetuhoisuutta, esimerkiksi viiltelyä
 • Elämänhallinnan katoamista ja työkyvyttömyyttä
 • Ongelmia ihmissuhteissa
 • Seksuaalielämän vaikeuksia
 • Traumaperäinen stressioireyhtymä PTSD