Hoitoketju Pirkanmaalla

Hoitoketju on tällä hetkellä päivittämisen alla, joten se on tilapäisesti pois nähtäviltä.

Hoitoketju Pirkanmaalla -kaavio. Tiedot löytyvät linkin takaa.

Uhrin avunsaantia parantamaan ja ammattilaisten työtä selkiyttämään Välitä! –hankkeessa on rakennettu seksuaaliväkivaltaa kokeneen hoitoketju Pirkanmaalle. Työtä oli tekemässä yli 25-henkinen asiantuntijatyöryhmä, jossa oli edustajia muun muassa terveydenhuollosta,
poliisista, sosiaalitoimesta ja kolmannelta sektorilta.