Tunnista seksuaalinen väkivalta

Kynnys kertoa seksuaalisen väkivallan kokemuksista on korkea. Jotkut saattavat kertoa siitä heti otettuaan yhteyttä, mutta tyypillisempää on, että asiakas kertoo asiasta vasta myöhemmin, kun luottamussuhde työntekijään on rakentunut. Monet eivät kuitenkaan kerro kokemuksestaan oma-aloitteisesti, vaan he hakevat apua erilaisiin ongelmiin ja
oireiluihin. Merkkejä seksuaalisväkivaltakokemuksista voi nousta esiin erilaisten tutkimusten yhteydessä tai keskusteluissa asiakkaan kanssa. Työntekijän kyky tunnistaa mahdollinen seksuaalisen väkivallan kokemus oireiden taustalla ja ottaa asia puheeksi ovat tällöin avainasemassa

 

Fyysiset oireet tai löydökset
• erilaiset ulkoiset väkivallan merkit, mustelmat, verenvuodot jne.
• sukupuolitauti, tulehdukset
• virtsaamiseen ja ulostamiseen liittyvät kivut ja vaivat
• akuutissa tilanteessa: missä kunnossa vaatteet
ovat (esim. likaiset, nappeja puuttuu)


Merkkejä käyttäytymisessä
• antaa vihjeitä kertomalla ja mahdollisesti vetämällä sen takaisin
• poikkeava seksuaalinen käyttäytyminen; estynyt tai yliaktiivinen
• välttämiskäyttäytyminen liittyen tiettyihin
ajatuksiin / tunteisiin / ihmisiin/ paikkoihin

 

Mielialan muutokset
• yli- tai alivireys
• keskittymisongelmat
• pelkotilat, varuillaan oleminen, säikähtely tai säpsähtely
• ärtyneisyys, suuttumus ja vihamielisyys
• epätoivo ja toivottomuus, hallitsematon suru
• unettomuus, nukahtamisvaikeudet, painajaisunet
• takaumat tai muut ahdistavat mielikuvat ja ajatukset tapahtumasta
• mielenkiinnon ja elämänilon katoaminen
• turtumus, irrallisuuden tunne, vieraantuminen,
tunteiden laimeneminen
• ympäristön tai itsensä kokeminen epätodellisena
• syömiseen liittyvät häiriöt
• oma kehonkuva vääristynyt, itsetunto-ongelmat, itseinho