Tekijöiden auttaminen

  Mikä saa tekemään seksuaalirikoksia?

Ikä tai sukupuoli eivät määrittele sitä, kuka voi syyllistyä seksuaalirikokseen. Tekojen vakavuus vaihtelee seksuaalisesta häirinnästä törkeisiin raiskauksiin.

Uhri ja tekijä usein tuntevat jollakin tavalla ennestään ja tekijä voi olla esimerkiksi oma puoliso, entinen seurustelukumppani tai tuttava. Harvinaisempaa on, että uhri ei millään tavalla tunne tekijää entuudestaan.

Aina tekijä ei tiedä tai ymmärrä syyllistyneensä rikokseen. Saattaa olla, ettei nuoren ikää varmisteta, ja suojaikäraja tullaan ylittäneeksi. Myös seurustelusuhteissa tapahtuva seksuaalinen ahdistelu ja toisen pakottaminen ovat rikoksia, vaikka sitä ei aina tulla ajatelleeksi.

Osalla tekijöistä motiivina on vallankäyttö ja he saavat tyydytystä toisen ihmisen alistamisesta. Osa tekijöistä saa teoista myös seksuaalista mielihyvää. Yhteistä tekijöille on, että omat ja toisen ihmisen rajat eivät ole selvät ja rajoja sen vuoksi ylitetään. Toisen itsemääräämisoikeutta ei kunnioiteta, eikä tekojen pitkäaikaisseurauksia itselle ja uhrille osata miettiä.

Seksuaaliset fantasiat ja niiden toteuttaminen ovat eri asioita. Esimerkiksi pedofiili tarkoittaa henkilöä, jonka seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin, mutta mieltymys ei välttämättä koskaan ilmene käytännön tekoina. Vaikuttamalla käyttäytymiseen jo siinä vaiheessa, kun teot ovat vielä ajatuksen tasolla, voitaisiin parhaiten estää seksuaalirikoksia ja seksuaaliväkivallan negatiivisia vaikutuksia paitsi uhrin, myös tekijän lähipiirissä.

Lue lisää tekijöiden kohtaamisesta ja hoidosta omilta alasivuiltaan.