Esitutkinta

Kuulustelussa tapahtuma käydään läpi yksityiskohtaisesti ja poliisi kirjaa kertomuksen. Seksuaalirikoksissa uhrilla on syytä olla kuulustelussa tukenaan tukihenkilö (esim. Rikosuhripäivystyksestä) sekä asianajaja, jos mahdollista. Tekijäksi epäilty tarvitsee avukseen myös asianajajan. Alaikäisten, erityisesti alle 12-vuotiaiden, kohdalla kuulustelu voidaan poliisin pyynnöstä tehdä yliopistosairaalan yhteydessä toimivassa lasten oikeuspsykiatrisessa yksikössä. Kuulustelu voidaan myös videoida.

Kuulustelun lopuksi poliisi pyytää lukemaan ja tarkastamaan kuulustelupöytäkirjan. Tämä on tärkeä vaihe ja siihen tulee varata aikaa. Virheet kannattaa korjata heti, koska kertomuksia voidaan käyttää myöhemmin näyttönä.

Poliisin esitutkinta voi viedä väkivaltarikoksissa aikaa useita kuukausia. Kun poliisi on kuulustellut tarvittavat henkilöt ja kerännyt muun tarvittavan näytön, poliisi kokoaa niistä esitutkintapöytäkirjan ja lähettää ne asianosaisille, tai näiden asianajajille, sekä syyttäjälle. Asianosaiset saavat tässä vaiheessa nähtäväkseen, mitä eri henkilöt ovat kertoneet tapahtuneesta. Asianosaisilla on silloin vielä oikeus vastata toistensa väitteisiin. Tämä on niin sanottu loppulausunto, jossa voidaan esittää lisätutkintapyyntöjä ja pyytää syyttäjää kiinnittämään huomiota erityisesti
joihinkin tiettyihin asioihin.