Tukea rikosprosessiin

Seksuaalirikoksen uhrilla on oikeus maksuttomaan asianajajaan ja tukihenkilöön koko rikosprosessin ajan eli jo ilmoitusta tehtäessä ja poliisin kuulusteluissa, riippumatta siitä, eteneekö asia lopulta oikeuteen (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 2.luku § 1a ja § 3). Edellytyksenä on, että uhri vaatii tekijälle rangaistusta ja vahingonkorvauksia poliisin kuulustelussa. Oikeus säilyy niin kauan, kun syyttäjä ajaa rikosasiaa.

Seksuaalirikoksen uhrilla on oikeus vahingonkorvaukseen hänelle aiheutetusta vahingosta. Tekijältä vahingonkorvauksia voi hakea rikosasian käsittelyn yhteydessä samassa oikeudenkäynnissä. Uhri voi hakea korvauksia myös Valtiokonttorilta.

Tukea rikosprosessiin on mahdollista saada Rikosuhripäivystykseltä, katso tarkemmat tiedot ja yhteystiedot täältä.