Syyteharkinta

Syyteharkinnassa syyttäjä perehtyy poliisilta saamaansa esitutkintapöytäkirjaan
ja päättää, mikä on oikea rikosnimike ja nostaako hän asiasta syytteen. Syyte on nostettava, kun on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Syyttäjä voi vielä tässä vaiheessa määrätä suoritettavaksi lisätutkimuksia.

Jos syyttäjä nostaa syytteen, hän tekee oikeudelle kirjallisen haastehakemuksen
ja vie asian oikeuden ratkaistavaksi. Syyttäjä ajaa oikeudenkäynnissä syytettä uhrin puolesta. Jos syyttäjä päättää olla nostamatta syytettä, hän tekee kirjallisen, perustellun päätöksen syyttämättä jättämisestä.