Ilmoitus poliisille

Ilmoitus poliisille on hyvä tehdä mahdollisimman pian, jotta poliisilla on paremmat mahdollisuudet selvittää rikos. Uhrin ei tarvitse tietää, täyttyvätkö rikoksen kriteerit tai mikä rikosnimike saattaisi olla kyseessä.

Miten ilmoitus tehdään:

  • Tutkintapyynnön voi tehdä millä tahansa poliisilaitoksella. Varsinainen tutkinta tehdään sillä poliisilaitoksella, jonka alueella rikos on tapahtunut.
  • Uhri voi pyytää erillistä tilaa ilmoituksen tekemistä varten, jos ilmoituksen tekeminen poliisilaitoksen yleisellä vastaanottotiskillä tuntuu epämiellyttävältä.
  • Poliisilla on velvollisuus ottaa ilmoitus vastaan ja kirjata se. Poliisi aloittaa asiassa esitutkinnan, mikäli on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Esitutkintaa johtaa tutkinnanjohtaja, jolla on velvollisuus tehdä yhteistyötä syyttäjän kanssa.
  • Poliisi tarvitsee mahdollisimman tarkan kuvauksen siitä, mitä on tapahtunut ja ketkä ovat asianosaisia (uhri eli asianomistaja, ja rikoksesta epäilty henkilö, jos tiedossa) sekä mahdollisia todistajia.

Ilmoituksen voi tehdä myös myöhemmin, vaikka ei olisi varmaa, onko rikos jo vanhentunut tai täyttyvätkö rikoksen kriteerit. Seksuaalirikosten vanhentumisajat ovat nykyään pitkiä, 10-20 vuotta, joissain lievemmissä rikosnimikkeissä 2-5 vuotta.