Oikeudenkäynti

Oikeudenkäynti tapahtuu pääsääntöisesti rikoksen tekopaikan tuomioistuimessa.
Oikeudenkäynti tarkoittaa seksuaalirikoksissa yleensä suullista pääkäsittelyä, johon käräjäoikeus kutsuu paikalle kaikki asianosaiset ja todistajat.

Uhrin luotettava ja uskottava kertomus on usein tärkein näyttö seksuaalirikosasiassa.
Ajatus tekijän kohtaamisesta oikeudessa tai kokemuksen yksityiskohtaisesta kertomisesta ahdistaa useimpia uhreja. Käytännön järjestelyjä usein tarvitaan, jotta uhrin ei tarvitse kohdata tekijää tai kertoa kokemastaan tekijän läsnä ollessa. Asianajajan tai tukihenkilön on hyvä sopia näistä järjestelyistä oikeuden kanssa etukäteen.

Jos tuomittu, syyttäjä tai asianomistaja ovat tyytymättömiä käräjäoikeuden tuomioon, he voivat valittaa siitä hovioikeuteen. Seksuaalirikosten tuomioista valitetaan usein, ja hovioikeus ottaa ne yleensä käsittelyyn. Hovioikeudessa asia käsitellään uudelleen samalla tavoin kuin käräjäoikeudessa. Hovioikeuden tuomioon tyytymätön voi hakea valitusoikeutta edelleen korkeimmasta oikeudesta. Korkeimman oikeuden käsittely on kirjallinen.