Hoidon sisältöjä

  • Mietitään, miksi teko tapahtui ja mitä tarvitaan, että tekoa ei enää tapahdu.
  • Tekojen seurausten työstäminen: haasta tekijää miettimään, mitä erilaisia vaikutuksia teoilla voi olla. Edistetään vastuunottamista omista valinnoista ja teoista myös pidemmällä aikavälillä. 
  • Tekojen uusiutumisen ennaltaehkäiseminen: tunnistetaan niitä asioita ja hetkiä, mitkä lisäävät riskiä teon uusiutumiseen. Suunnitellaan etukäteen, mitä tehdään niissä tilanteissa, kun repsahdus voi olla lähellä. Esim. kun ahdistaa, henkilö ei menekään nettiin etsimään kiellettyä materiaalia, vaan toimii muulla ennalta sovitulla tavalla (lähtee lenkille, kavereiden luo tms).
  • Arvotyöskentely: mitä ristiriitoja on omien arvojen ja tekojen/mieltymysten välillä? Arvoihin voi kuulua, ettei lasta saa vahingoittaa, mutta toisaalta teoissa voi näkyä mieltymys hyväksikäyttäviin tekoihin lapsia kohtaan.
  • Mielekkään elämän mallin pohdinta: mitä harrastuksia tai uusia sosiaalisia verkostoja asiakas voisi lisätä elämäänsä, niin että hän saa lisää sellaista tekemistä, josta nauttii ja kokee tulevansa hyväksytyksi?
  • Kuntoutuksen ja muiden palveluiden tarpeen selvittäminen.

 

Muista auttajana: mikäli henkilö on saanut seksuaalirikoksesta tuomion, hän on mitä todennäköisemmin rikokseen syyllistynyt. Hoidon tarkoituksena ei ole poistaa tehtyjä tekoja tai saada tekijää tuntemaan itseään syyttömäksi. Parhaimmillaan hoito estää tekojen uusimista ja vahvistaa henkilön kykyä toimia elämässä omat ja toisten rajat tunnistaen, jotta ei enää tulisi vahingoittaneeksi itseään ja muita.

 

Lisätietoa:

Uusi suunta -malli

Sexpo: auttavat puhelimet

 

Tekijätyötä Välitä! –yksikössä

  • Yksilökeskustelut tekijöiden kanssa
  • Keskustelut läheisten kanssa
  • Nettityö (keskustelupalstoilla ja chatissa)
  • Konsultointiapuna toimiminen