Tekijän kohtaaminen

Seksuaalirikokseen syyllistynyt saa usein leiman, jonka takia muilla ihmisillä voi olla korkeampi kynnys auttaa häntä. Toisaalta tekijän itse kokema syyllisyys ja häpeä voivat vaikeuttaa avun hakemista. Teko on kuitenkin merkki siitä, että henkilö ei voi hyvin ja hän tarvitsee apua. Toisen pakottaminen tai hyväksikäyttäminen vaikuttavat myös tekijään itseensä, ja tuottavat hänelle syvempiä ongelmia, jos toimintaan ei puututa.

Tekijöiden auttamisessa häpeän ja syyllisyyden käsittely ovat tärkeässä osassa, mutta näiden teemojen käsittely on mahdollista vasta, kun luottamuksellinen suhde on muodostunut. Kaikki seksuaalirikoksen tekijät eivät saa yhteyttä omiin häpeän tunteisiinsa, eivätkä kykene sen vuoksi osoittamaan aitoa katumustakaan. Toisaalta osalla tekijöistä valtava syyllisyyden tunne lisää riskiä, että tekijä vahingoittaa itseään. Riski on suurin silloin, kun teko tulee tai on vaarassa tulla ilmi. Ympäristön reaktiot tekijää kohtaan voivat olla hyvin jyrkkiä, ja pelko esimerkiksi oman perheen tai työn menettämisestä on todellinen.

 

Kun kohtaat tekijän

On normaalia, että seksuaalirikoksen tehneen henkilön kohtaaminen herättää voimakkaita tunteita myös auttajassa. Seksuaalisuus ja väkivalta yhdessä ovat haastava kokonaisuus ammattilaisenkin käsiteltäväksi. Auttajan oman elämäntilanteen on oltava kunnossa ja etua on myös siitä, että suhde omaan seksuaalisuuteen on tasapainossa. Jos koet, ettet ole itse sopiva henkilö auttajaksi, auta häntä löytämään muu hoitokontakti.

 

1. Kehu asiakasta yhteyden ottamisesta auttajaan. Motivoi apuun.

2. Anna asiakkaan puhua vapaasti. Miten omat mieltymykset tai tehty teko näyttäytyy omassa elämässä?

3. Selvittäkää yhdessä, mistä apua saa. Älä jätä asiaa pelkästään asiakkaan hoidettavaksi. Työntekijä voi kartoittaa paikallisia hoitotahoja ja asiakkaan luvalla varata ajan.

4. Tarkkaile omaa oloasi ja huolehdi, että saat tukea ja ohjausta myös itsellesi.

5. Jos työskentelynne jatkuu pidempään ja toimit itse auttajana, hanki lisätietoa esimerkiksi Uusi suunta –mallista.

 

Välitä! -yksikön kriisityöntekijä: ”Tekijätyössä ihminen hyväksytään, mutta ei pahoja tekoja. Ihmiset ovat tasa-arvoisia ja myös muutokseen kohti parempaa on kaikilla oikeus.”